Vào chùa gặp lại…

Đăng lúc: 09-02-2023 8:57 Sáng - Đã xem: 184 lượt xem In bài viết

Kính tặng 40 cô gái Thái Bình nguyên là TNXP nạn nhân chất độc da cam và thương bệnh binh sau ngày thống nhất đất nước trở về quê hương

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình  (khóa 3) Hoàng Công Ánh thay mặt một tác giả ở Plieku gửi tặng sư thầy Thích Đàm Phương bài thơ “Giọt hồng”. Ảnh internet  

Trở về từ cõi hy sinh

Bốn mươi cô gái Thái Bình mến yêu

Bỗng dưng xuống tóc để liều

Đi tu nén chặt những điều thương tâm

 

“Anh hùng không gánh nổi thân”

Đành xa trần tục nương thân cửa chùa

Đẹp như đồi tím sim mua

Chát như sung chát còn trừa ao quê

 

Mảnh tăng gói lại lời thề

Để xa chốn ngãi phu thê sớm chiều

Vào chùa gặp lại người yêu

Vừa cười vừa khóc trớ trêu như đùa!

 

Van em về lại ngày xưa

 Như lời đính ước đã thưa mẹ thầy

Em cứ gõ mõ luôn tay

Mặc tôi nhìn bóng đèn lay mõ mòn?

 

Ba chìm bảy nổi nước non

Danh thơm đất nước phận son cầm lòng

Pháp hoa kinh niệm thinh không

Cầu cho em được toại lòng hư vô

 

Chỉ còn trong mộng trong mơ

Đôi chim câu, cắp chiếc nơ bay về

Em tặng tôi với lời thề

Đánh thắng giặc Mỹ mới về quê hương

 

Giờ đây trăm mến ngàn thương

Da cam, thương tật biết nhường ai đau

Cầu mong có phép nhiệm mầu

Cho em vơi bớt nỗi đau nhân tình!

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên