Viếng nghĩa trang Trường Sơn

Đăng lúc: 26-07-2023 8:14 Sáng - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Viếng nghĩa trang Trường Sơn trong buổi sớm tinh mơ

Tôi cúi đầu như nén hương trước từng ngôi mộ

Chiến trường xưa hiện về cả một thời gian khổ

Những mùa xuân ăn lá rau rừng…

 

Bao đồng đội hy sinh…

Cho đất nước hoà bình,

liền một dải non sông

Niềm vui lớn mà rưng rưng nước mắt

Chết lặng trong tim nhớ những người đã khuất…

 

Cánh rừng xa đất mẹ các anh nằm

Hãy về đây bên mái đầu tóc bạc

Thắp nén tâm hương mà lòng đau thắt

Các anh ở đâu, không gặp lại nghĩa trang này?

Đất nước nhiều nghĩa trang, trập trùng bia mộ

Đi sao được hết sáng xuân nay?

 

Tôi thắp nén hương ở đầu ngọn gió

Nhờ gió đưa hương tới những mộ phần

Còn bao mộ vô danh nơi dải núi, bìa rừng…?

Nghĩa trang Trường Sơn, ngàn bát hương đang hoá

Tôi cũng như bao người ước thành vòm lá

Che chỗ các anh nằm, hoa nở ngát quanh năm…!

19/7/2023

Ngô Thái

Nguyên Chủ tịch Tỉnh hội Phú Thọ