Viếng thăm K9 – Đá Chông

Đăng lúc: 02-10-2017 11:02 Sáng - Đã xem: 76 lượt xem In bài viết

                                

                             Đá Chông – K9 nơi đây

                   Ẩn trong cảnh đẹp rừng cây sông Đà.

 

                             Một lần Bác phát hiện ra

                   Đá Chông mát mẻ hiền hòa núi sông.

                             Tự Bác vạch nền cắm móng

                   Bí mật ngôi nhà dưới bóng rừng khơi.

 

                             Những năm thập kỷ sáu mươi (1960)

                   Bộ Chính trị đến nghỉ ngơi, họp bàn:

                             “Kế sách giải phóng miền Nam,

                   Dựng xây đất nước đàng hoàng! Ngày mai”!

 

                             Năm đầu thập kỷ bẩy mươi (1970)

                   Đảng ta quyết định đưa Người về đây.

                             Bí mật bảo quản thi hài

                   Giữ an toàn Bác trong thời chiến tranh.

 

                             Sau bốn mươi năm (40) hòa bình

                   Đá Chông mở đón lữ hành về thăm.

                             Viếng Đền tưởng niệm những năm,

                   Giữ gìn ngọc thể Bác nằm nơi đây.

 

                             Và giới thiệu những khí tài

                   Nhà công vụ! Đón thi hài Bác xưa./.

 

                                                          Tháng 9/2017

                                                          Hà Đỗ Tú, hội viên Hội VHNT TS