Với đôi nạng gỗ

Đăng lúc: 17-06-2024 10:40 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Biết là chẳng được bằng người

Cũng còn lại được phần đời trong anh

 

Ngày ngày đôi nạng theo anh

Vết thương chai sạn, kết thành thuỷ chung

 

Bước đi lọc cọc… trên đường

Vẫn như chiếc gậy chống mòn Trường Sơn

Đoàn Duy Yên

Thôn Tu Trình, xã Hồng Dũng, huyênh Thái Thụy, tỉnh Thái Bình