Vọng từ hang Tám Cô

Đăng lúc: 25-11-2023 3:34 Chiều - Đã xem: 355 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Đêm đêm

Người ta vẫn nghe từ hang Tám Cô vọng ra

Những điệu hò sông Mã

Giọng Nguyệt Viên[1], Hoằng Hóa

Dô tả dô tà, dô khoan dô huầy

Như các anh, các chị đang gồng, người lăn đá, lăn đất san lấp hố bom

Cắm cờ đánh dấu

Chỗ này bom nổ chậm

Chỗ này bom từ trường

Chỗ này bom bi

Chỗ này bờ vực

*

Vẫn từ hang vọng ra

Con tắc kè này đẻ ra tám trứng

Mẹ Âu Cơ của tám chúng mình

Tám tắc kè con là tám linh hồn

Hát mãi đường 20

Cây chuối đá trước cửa hang trổ ra tám nải

Tám bàn tay tám chiếc lược vàng

Về chải đầu cho mẹ

*

Vẫn từ hang vọng ra

Xin báo chí đừng cãi nhau một bộ hài cốt hay hai bộ hài cốt chia ra làm tám

Tám chúng tôi là một

Tám chúng tôi chung một cung đường

Tám chúng tôi chung một vòm hang

Tám chúng tôi chung bom chung đạn

Tám chúng tôi chung phút cuối cùng

Không có gì chia ra vẫn là tám chúng tôi

Nghìn tấn bom Mỹ không chia tách nổi

 

Đừng tách chúng tôi thành những gian hàng

Đừng ai quét phẩm màu lên tên tuổi chúng tôi, đấu thầu, mở chợ

 

Nếu cần mở đường, san lấp hố bom…

Nguyễn Minh Khiêm

Thị trấn Quán Lào, Yên Định. Thanh Hoá


[1] Làng Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Hoằng Hóa).