Vui tết trung thu

Đăng lúc: 24-08-2022 11:31 Sáng - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

Ảnh internet   

Trung thu các cháu trông trăng

Vui cùng các cháu chị Hằng xuống chơi

Chị Hằng ở tít trên trời

Vì yêu các cháu xuống chơi rước đèn

 

Tùng tùng đánh trống thổi kèn

Cùng múa sư tử rước đèn ông sao

Chú Cuội ở tít trên cao

Nghe trống rộn rã cũng nhao xuống trần

 

Mỗi năm lại có một lần

Xuống cùng các cháu quây quần vui chơi

Chị Hằng chú Cuội trên trời

Chỉ mong các cháu thành người giỏi giang

Học hành kiến thức vững vàng

Xây dựng đất nước vẻ vang muôn đời!

Trần Hồng Phong