Vui Xuân Canh Tý 2020

“Kỷ Hợi” qua rồi “Canh Tý” sang

Mừng xuân Tổ quốc đẹp huy hoàng.

Chỉ tiêu kinh tế đều vượt mức

Biển đảo, biên cương vẫn bình an.

 

Giao, Thương thắng lợi tăng thế đứng

Thành tích thể thao rất vẻ vang

Dân càng phấn khởi tin tưởng Đảng

Cả nước mừng vui đón xuân sang

Tác giả ngoài cùng bên phải

Ngày 01/1 năm 2020

VŨ XUÂN HÒA – Thái Binh

  Cựu TNXP Chống Pháp