Vương chút Đông se

Đăng lúc: 08-05-2023 3:09 Chiều - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tháng Tư vương chút đông se

Ngoài hiên mưa bụi cũng nhè nhẹ rơi

Thuyền tình vội vã vươn khơi

Cánh chim báo bão cũng vồi vội bay.

 

Đò nan gối bãi nằm say

Trầm luân cát bụi đổ ngày vào đêm

Chiều tà nắng úa vàng thêm

Sương buông, sương cũng say mềm sắc mây.

 

Hoàng hôn lật đật về Tây

Vội vàng quên giải nắng gầy nguyên tiêu

Lang thang đợi chuyến đò chiều

Men say tháng chạp, liêu xiêu hội hè./.

 

Tháng 4/2023

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An