Xuân muộn

Đăng lúc: 28-04-2020 8:32 Sáng - Đã xem: 68 lượt xem In bài viết

 

Vẫn còn

Mấy nụ đào phai

Bon chen

Cuối tết đậu vài nét xuân.

 

Cổng chùa

Vọng tiếng chuông ngân

Thanh minh

Lữ khách tần ngần lối hoa.

 

Phong trần

Lỡ bước can qua

Nét đời nét đạo

Giao hòa nét xuân./.

Chùa Diệc

  Canh Tý, mồng 2 Tết

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN – TĐMX – Nghệ An