Xuân và niềm tin

Đăng lúc: 18-12-2020 1:23 Chiều - Đã xem: 30 lượt xem In bài viết

Chỉ còn nửa tháng nữa thôi

Mùa xuân lại đến mang nhiều tin vui

Mặc dù bão lũ triền mien

Nghe lời kêu gọi hướng về miền Trung

 

Cái ông đợt bệnh Covid

Ổng ưa lây nhiễm lây lan quá nhiều

Con người không thể chịu thua

Vacxin đã có ngăn ngừa Covid

 

Tiền Giang Tỉnh hội của tôi

Cũng vừa được nhận lá cờ thi đua

Một năm dưới sự điều hành

Cấp trên đánh giá Tiền Giang khen rồi

 

Cái mừng cũng có cái lo

Kế hoạch năm tới triển khai thế nào

Dễ khó hội huyện, hội tỉnh

Chung lòng đoàn kết vượt lên hoàn thành

 TĂNG VĂN HẠNH