Di tích quốc gia ở tỉnh Cao Bằng (Đông Bắc Bộ)

Đăng lúc: 24-04-2020 9:25 Chiều - Đã xem: 83 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Hồ Thang Hen Trà Lĩnh Di tích thắng cảnh 2001[44]  
2 Nơi thành lập đội Nhi đồng Cứu Quốc ở Pò Đoi và Khu lưu niệm Kim Đồng Hà Quảng Di tích lịch sử 2011[45]  
3 Chuông chùa Đà Quận Cao Bằng Di tích nghệ thuật 1995  
4 Đền vua Lê Hòa An Di tích lịch sử 1995  
5 Địa điểm lưu niệm Hoàng Đình Giong Cao Bằng Di tích lịch sử 1988  
6 Địa điểm Nà Ngần Nguyên Bình Di tích lịch sử 1994  
7 Nậm Lìn Hòa An Di tích lịch sử 1995  
8 Hang Ngườm Bốc Hòa An Di tích lịch sử 2004  
9 Động Ngao (Ngườm Ngao) Trùng Khánh Di tích danh thắng 1998[46]  
10 Hang Kéo Quảng Nguyên Bình Di tích lịch sử 1995  
11 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc thời kỳ đầu năm 1942 Hòa An Di tích lịch sử 1995  
12 Nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Nguyên Bình Di tích lịch sử, đặc biệt   Tại rừng Trần Hưng Đạo ngày 22/12/1944
13 Thác Bản Giốc Trùng Khánh Di tích danh thắng 1998  
14 Thành Na Lữ Hòa An Di tích lịch sử 2009  
15 Khu di tích Pác Bó Hà Quảng Di tích lịch sử, đặc biệt    
16 Hang Đán Cúm – Nà Chảo Bắc Mê Di tích khảo cổ 2001  
17 Hang Khố Mỷ Quản Bạ Di tích danh thắng 2013  
18 Hang Thiên Thủy Xín Mần Di tích danh thắng 2013  

Theo vi.winkipedia.org