Hội nghị tổng kết, biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử

  • Hội nghị tổng kết, biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử 1
  • Hội nghị tổng kết, biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử 2