Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc

  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 1
  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 2
  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 3