Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng lúc: 19-08-2021 4:40 Chiều - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết
  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 1
  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 2
  • Trao tặng Sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc 3