Bộ Nội vụ và Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp triển khai Nghị định số 112

Đăng lúc: 06-08-2018 8:11 Sáng - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018, Vụ Công tác thanh niên đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 (Nghị định) tại 10 tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị để hướng dẫn chi tiết những nội dung cơ bản của Nghị định và giải đáp một số vướng mắc sau 1 năm thi hành Nghị định.

Hội nghị do Vụ trưởng, Vụ phó phụ trách công tác chính sách TNXP Vụ Công tác thanh niên chủ trì và đồng chủ trì có đại diên lãnh đạo Hội Cựu TNXP Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở nội vụ các tỉnh, thành phố. Thành phần đại biểu tham dự gồm: đại diện các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Tỉnh/ Thành đoàn; toàn thể Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP cấp tỉnh; đại diện Phòng Nội vụ cấp huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp huyện, một số Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp xã có nhiều TNXP cơ sở và nhân chứng là TNXP cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ và Hội Cựu TNXP 10 tỉnh, thành phố, đến nay Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định đến cấp cơ sở và tổ chức phổ biến Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua khảo sát:

– Có 3 tỉnh không có tổ chức TNXP cơ sở là: Thành phố Hồ Chí Minh (có 3 người nhập cư), Bình Thuận và Khánh Hòa (có 137 người nhập cư);

– Các tỉnh có tổ chức TNXP cơ sở gồm:

  1. Tiền Giang có 6.550 người, đã xác nhận lập danh sách 720 người;
  2. Bến Tre có trên 3.000 người, đã xác nhận lập danh sách 2.700 người;
  3. Ninh Thuận có 4.233 người;
  4. Phú Yên có 1.140 người;
  5. Đà Nẵng có 598 người;
  6. Thừa Thiên – Huế 524 người;
  7. Quảng Trị 646 người.

Hiện nay mới chỉ có tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh đã xác nhận 80 phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở (thực hiên năm 2017), 6 tỉnh còn lại đang tiếp tục khảo sát nghiên cứu lập hồ sơ xác nhận được phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở. Hầu hết TNXP đã được giải quyết hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 4/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay các Sở Nội vụ chưa nhận được hồ sơ đề nghị của đối tượng chưa được giải quyết chế độ vì gặp khó khăn trong lập hồ sơ.

Theo phản ánh của đại biểu trong hội nghị, việc lập hồ sơ gặp khó khăn bởi chưa xác định được đối tượng là TNXP do trong thực tế:

     – TNXP không có giấy tờ để làm căn cứ xác nhận đối tượng và thời gian tham gia TNXP cơ sở;

     – Người làm chứng thì hầu hết đã từ trần, đồng đội chưa được xác nhận là TNXP cơ sở và những trường hợp sau đi thoát ly trong hồ sơ cán bộ, đảng viên có ghi quá trình tham gia cách mạng nhưng trong đó cũng không ghi rõ là tham gia TNXP cơ sở nên cũng không thể chứng nhận cho nhau;

     – Ở UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận đối tượng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP cũng không có tài liệu để làm căn cứ xem xét xác nhận.

Vì vậy đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu để có hướng dẫn khắc phục vướng mắc trên.

Mặt khác, theo điều kiện xác định đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP thì đối tượng giải quyết chế độ là người đã hoàn thành nhiệm vụ trong tổ chức TNXP cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế khi thành lập tổ chức TNXP cơ sở đã đặt tên, nhưng trong đó không nói rõ là TNXP cơ sở. Vì vậy, cần phải thực hiện thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở để làm cơ sở cho việc xác định đối tượng giải quyết chế độ.

Vụ Công tác thanh niên đã ghi nhận những ý kiến phản ánh trên để nghiên cứu, báo cáo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết./.

Nguyễn Quang Trung