Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa thăm, làm việc với TW Hội Cựu TNXP Việt Nam ngày 12/01/2017

  • Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa thăm, làm việc với TW Hội Cựu TNXP Việt Nam ngày 12/01/2017 1