Cách viết hoa thứ, tháng đúng theo quy định

Đăng lúc: 06-03-2024 9:02 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Theo điểm c, khoản 8, mục V, phụ lục II, Nghị định 30/2020/NĐ-CP, quy định viết thứ, tháng như sau:

  • Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết của ngày và tháng (nếu không dùng chữ số).
  • Không viết hoa tất cả các chữ cái của tên ngày, tháng, thứ.

Bảng phân biệt thứ, tháng viết đúng và sai

Viết sai

Viết đúng

Thứ Hai

thứ Hai

Thứ Ba

thứ Ba

Thứ Tư

thứ Tư

Thứ Năm

thứ Năm

Thứ Sáu

thứ Sáu

Thứ Bảy

thứ Bảy

Chủ Nhật

Chủ nhật

Tháng Một

tháng Một

Tháng Hai

tháng Hai

Tháng Ba

tháng Ba

Tháng Tư

tháng Tư

Tháng Năm

tháng Năm

Tháng Sáu

tháng Sáu

Tháng Bảy

tháng Bảy

Tháng Tám

tháng Tám

Tháng Chín

tháng Chín

Tháng Mười

tháng Mười

Tháng Mười Một

tháng Mười một

Tháng Mười Hai

tháng Mười hai

 

Theo newca.vn