Về bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong theo Nghị định 75/2023/NĐ- CP của Chính phủ

Đăng lúc: 26-10-2023 10:51 Sáng - Đã xem: 630 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngày 19/10/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ- CP; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế; trong đó đã nâng mức hưởng BHYT đối với TNXP là 100% như trước đây. Tuy nhiên, một số cựu TNXP phản ánh, khi nghiên cứu Nghị định, không thấy có đối tượng TNXP; chúng tôi xin được trao đổi như sau:

Tại Khoản 5, tiết a, Điều 1, Nghị định 75/NĐ- CP, sửa đổi, bổ sung như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20, Điều 3 Nghị định này” (Nghị định 146). Trong khi đó, Nghị định 146/NĐ-CP quy đinh mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh chỉ có các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 của Điều 3; như vậy, so với Nghị định 146/NĐ- CP thì Nghị định 75/NĐ-CP bổ sung thêm 02 đối tượng khoản 5 và khoản 20.

Tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định 146/NĐ- CP bao gồm các đối tượng Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm:

a) Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau:

– Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

b) Người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTgnhưng không phải là cựu chiến binh tại khoản 4 Điều này;

c) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTgngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

d) Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTgngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTgngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975;

đ) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Như vậy, Nghị định số 75/NĐ- CP bổ sung, sửa đổi Nghị định 146/NĐ- CP đã bổ sung thêm khoản 5, trong đó có TNXP (đối tượng quy định tại tiết d); riêng TNXP tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cũng được hưởng mức 100%, như quy định tại tiết b, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 146/NĐ- CP.

Ban Chính sách và Phong trào Kinh tế Hội Cựu TNXP Việt Nam