Đèo Pa kha mang tên đèo “chị Nhạ”

Đăng lúc: 06-09-2017 2:17 Chiều - Đã xem: 24 lượt xem

Liệt sỹ Nguyễn Thị Nhạ, Đội Thanh niên xung phong 25 Hà Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 101/LCT ngày 06/11/1978

Liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu kiên cường, sáng tạo phá bom nổ chậm

Đăng lúc: 06-09-2017 1:56 Chiều - Đã xem: 29 lượt xem

Liệt sỹ Nguyễn Thị Vân Liệu, Đội Thanh niên xung phong 25 Hà Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 288/KT/CTN ngày 10/4/2001

Nguyễn Thị Nậy người chị cả trên đèo Đá Đẽo

Đăng lúc: 05-09-2017 9:14 Chiều - Đã xem: 25 lượt xem

Nguyễn Thị Nậy, C732 Đội Thanh niên xung phong 73 Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Quảng Bình được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 1092/QĐ-CTN 26/7/2012

Thanh niên xung phong Việt Nam chiến đấu dũng cảm, lao động sáng tạo, lập công vẻ vang

Đăng lúc: 13-08-2017 3:28 Chiều - Đã xem: 46 lượt xem

Với tầm nhìn chiến lược đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức một đội thanh niên tập trung dài ngày phục vụ chiến dịch lấy tên là ...

Các tập thể, cá nhân thanh niên xung phong được phong tặng danh hiệu anh hùng

Đăng lúc: 10-08-2017 9:20 Sáng - Đã xem: 26 lượt xem

Có 44 tập thể, 40 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

1 3 4 5