Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên thăm và làm việc ở Thanh Hóa

  • Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên thăm và làm việc ở Thanh Hóa 1