Con đường cách mạng của thanh niên

Đăng lúc: 15-03-2024 8:15 Sáng - Đã xem: 116 lượt xem In bài viết

Dịp tháng 3 – Tháng Thanh niên năm nay, việc T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” là rất có ý nghĩa, khơi dậy tinh thần của anh hùng Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Từ khi Bác Hồ bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác đã chăm lo bồi dưỡng lực lượng thanh niên, vận dụng vào phong trào yêu nước của dân tộc, xây dựng đường lối cách mạng sáng suốt và tài tình để giải phóng dân tộc. Bác đã đào tạo 8 đồng chí thanh niên, trong đó có Lý Tự Trọng là một đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Anh đã thể hiện khí phách khi ra pháp trường với tuyên ngôn: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tiếp bước con đường cách mạng, lớp lớp thanh niên đã lên đường tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, sẵn sàng xung kích đứng trên tuyến đầu. Sắp tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lịch sử lại tiếp nối với lớp lớp thanh niên “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi thống nhất đất nước, thanh niên tiếp tục bảo vệ biên giới, lên rừng xuống biển xây dựng quê hương. Từ đồng bằng, miền núi đến hải đảo xa xôi đều có bàn tay của thanh niên tình nguyện. Đó là tinh thần đem lý tưởng cách mạng để thực hiện ước mơ về độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của hàng triệu, hàng triệu thanh niên.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã dành được rất nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, thanh niên luôn giữ vai trò xung kích, sáng tạo và đặc biệt là trên các mũi nhọn của cuộc sống đều có phong trào thanh niên. T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã khởi xướng, thực hiện nhiều phong trào; chương trình để phát huy vai trò của thanh niên.

Trong công cuộc hội nhập với thế giới, chúng ta đang tiến một bước rất khả quan, trong đó thanh niên đã thực hiện rất tốt những nhiệm vụ của mình. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên và luôn tạo cơ chế chính sách, môi trường, để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Thế hệ trẻ cũng cần phải xác định được trách nhiệm của mình. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Tất cả những hoài bão, ước mơ phải được hiện thực hóa từng ngày, từng giờ để chúng ta tiến tới một đất nước hùng cường, thịnh vượng như mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra.

Trong đó, trách nhiệm để giáo dục thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên là của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò quản lý và tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò của mình.

Để xác định lý tưởng cho thanh niên, thì điều quan trọng như Bác Hồ đã dạy là “Dân ta phải biết sử ta”. Cần bồi dưỡng cho thanh niên hiểu lịch sử nước nhà. Đó là điểm tựa, tiền đề hết sức quan trọng. Để có những thành quả hôm nay đều bắt đầu từ quá khứ hào hùng của dân tộc. Vì thế, việc đền ơn đáp nghĩa cần biến thành hành động và thực tiễn sinh động. Muốn có lý tưởng tốt đẹp cần gìn giữ học tập và phát huy cốt cách văn hóa dân tộc, gắn liền với cuộc đấu tranh chống thói hư tật xấu, gìn giữ phẩm chất cao quý của người VN.

Sứ mệnh của thanh niên là tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Con đường cách mạng của thanh niên bây giờ có thể nói là dù ở vị trí khác nhau nhưng bất cứ ở đâu, lĩnh vực nào chúng ta đều nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong đem lại năng suất, hiệu quả cao trong lao động, sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, làm cho cuộc sống tiến bộ hơn mỗi ngày.

Bài học từng trải của chúng tôi là muốn phát huy tốt công việc của mình thì phải có mục tiêu, lý tưởng và bản lĩnh, tiên phong. Khi có mục tiêu, lý tưởng thì chúng ta mới đạt được hoài bão, ước mơ tươi đẹp của mình.

Vũ Trọng Kim

Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam

Theo thanhnien.vn