Danh sách xin hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: 11-01-2018 2:25 Chiều - Đã xem: 114 lượt xem In bài viết

TT

Họ và tên

Năm sinh


Địa bàn hoạt động trước đây của đơn vị

Địa chỉ nơi ở

Gia cảnh

Hiện trạng nhà đang ở
(hoặc đất để xây dựng nhà)
ghi cụ thể theo đúng Đơn đề nghị

Nam

Nữ

1

Hoàng Thị Lự

 

1953

N311-P12

P Hợp Giang – TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

2

Phạm Thị Chắt

 

1957

N311-P12

P Hợp Giang – TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

3

Bùi Thị Hiên

 

1954

N311-P12

P Hợp Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

4

Hà Văn Sắm

1932

 

H100-HG

P Tân Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

5

Chung Thị Huyền

 

1946

C10-CT115

P Tân Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

6

Hà Thị Yến

 

1955

N311-P12

P Hòa Chung- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

7

Lô Thị Tươi

 

1956

N311-P12

P Vĩnh Quang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

8

Hoàng Thị Gái

 

1954

N311-P12

P Sông Hiến- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

9

Phương Thị Đạ

 

1948

B1

P Đề Thám- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

10

Đàm Hải Hồ

1936

 

H100-HG

P Duyệt Trung- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

11

Vị Thị Húc

 

1933

C201

Nà đuốc, Đức Long – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

12

Nông Lương Cư

1931

 

B13

Nà Hoàng, Đức Long – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

13

Nông Thị Bình

 

1956

N311-P12

Khau Hoa – Bế Triều – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

14

Phạm Thị Nhật

 

1945

BT14-Đ559

K2 TT nước hai – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

15

Lã Thị Vân

 

1954

N311-P12

Tàng Cải, Nam Tuấn – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

16

Lý Thị Sáy

 

1954

N311-P12

Bản Nưa, Hồng Việt – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

17

Hoàng Thị Nhình

 

1955

N311-P12

Bản Nưa, Hồng Việt – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

18

Lý Thị Éng

 

1955

N311-P12

Bản Tấn , Hoàng Tung – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

19

Nông Thị Len

 

1955

N311-P12

Bến Đò, Hoàng Tung – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

20

Trần Văn Nhập

1954

 

N311-P12

Phiêng Lừa, Bạch Đằng – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

21

Đinh Hải Nguyên

1935

 

CT111-Lai Châu

Lũng Mặc, Hồng Định – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

22

Nguyễn Công Đức

1954

 

N311-P12

Thị trấn Quảng Uyên  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

23

Bế Thị Ngậu

 

1956

N311-P12

Nà Cháu. Độc lập  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

24

Hoàng Thị Liên

 

1948

N311-P12

Phò Đỏong, Ngọc Động  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

25

Ngọc Thị Mòn

 

1950

N311-P12

Lũng Thàn, Hoàng Hải  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

26

Nông Văn Anh

1954

 

N311-P12

Cô ra, Đoài Khôn  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

27

Mã Thị Thủy

 

1955

N311-P12

Đồng Ất, TT Quảng Uyên  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

28

Trần Thị Hải

 

1953

N311-P12

Lũng Búng, Phi Haỉ  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

29

Đàm Thị Xuân

 

1950

N311-P12

Cốc Chia, Hoàng Hải  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

30

Vy Thị Hoa

 

1955

N311-P12

Lũng Luông, Quốc Phong  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

31

Bế Thị Lý

 

1955

N311-P12

Bản Co, Triệu Ẩu – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

32

Lương Thị Xuân

 

1950

N311-P12

Nà Pài, Triệu Ẩu – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

33

Hoàng Văn Ỷ

1954

 

N311-P12

Bản Cải, Hòa Thuận – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

34

Chu Quốc Môn

1933

 

C202

Lăng Hoài, Cách Linh – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

35

Triệu Thị Sông

 

1950

N311-P12

Cốc Chia, Hồng Đại – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

36

Triệu Thị Mọn

 

1947

N311-P12

Bản Rằm, Lương Thiện – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

37

Lý Văn Thình

1954

 

N311-P12

Thị trấn Pác Mầu – Bảo Lâm

Khó khăn

Nhà tạm

38

Nguyễn Thị Định

 

1955

N311-P12

Bản Chang, Yên Thổ – Bảo Lâm

Khó khăn

Nhà tạm

39

Nông Thị Loan

 

1954

N311-P12

Khu I, Thị trấn Bảo Lạc – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

40

Nông Thị Mỹ

 

1957

N311-P12

Khu 10, Thị trấn Bảo Lạc  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

41

Tô Thị Ruyên

 

1940

B12

Bản Chuổng, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

42

Mông Thị Khoa

 

1944

N311-P12

Nà Đỏng, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

43

Mông Văn Đại

1933

 

C202

Thiêng Lầu, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

44

Nông Thị Yên

 

1956

N311-P12

Khau Mắt, Phù Ngọc – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

45

Nông Thị Ngân

 

1955

N311-P12

Pác Bó, Trường Hà  – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

46

Hoàng Thị Quyên

 

1940

B5

Đông Mân, Phù Ngọc  – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

47

Hoàng Thị Bới

 

1952

N311-P12

Thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

48

Dương Thị Sâu

 

1957

N311-P12

Hang Páo, Hùng Quốc – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

49

Nguyễn Thị Hậu

 

1955

N311-P12

Nà Rài, Cao Chương – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

50

Nông Thị Thân

 

1957

N311-P12

Hang Páo, Hùng Quốc – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

51

Lương Bằng Giang

1955

 

N311-P12

Chộc Chẳng, Danh Sỹ Thạch An

Khó khăn

Nhà tạm

52

Tô Thị Dắn

 

1950

N311-P12

Vĩnh Quỹ – Hạ Lang

Khó khăn

Nhà tạm

53

Phạm Thị Vê

 

1955

N311-P12

Pắc Măn, Thị trấn Nguyên Bình

Khó khăn

Nhà tạm

54

Hoàng Thượng Láy

1952

 

N311-P12

Lang Môn, Nguyên Bình

Khó khăn

Nhà tạm

55

Nông Thị Bằng

 

1956

N311-P12

Cần Yên – Thông Nông

Khó khăn

Nhà tạm