Danh sách xin hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Thọ

Đăng lúc: 25-08-2017 9:41 Chiều - Đã xem: 93 lượt xem In bài viết

 

TT

Họ và tên

Năm sinh


Địa bàn hoạt động trước đây của đơn vị

Địa chỉ nơi ở

Gia cảnh

Hiện trạng nhà đang ở

Nam

Nữ

1

Hoàng Văn Trụ

1948

 

N215

Đồng Lạc, Yên Lập

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

2

Đinh Xuân Kho

1948

 

N253

Ngọc Lập, Yên Lập

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

3

Cao Thị Đường

 

1946

N215

Vĩnh Lại, Lâm Thao

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

4

Hà Thị Phức

1947

 

KTTN

Minh Đài, Tân Sơn

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

5

Ng Đức Quang

1947

 

N215

HùngVương,Phú Thọ

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

6

Trần Thị Bình

 

1948

N215

Chương Xá, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

7

Phạm Văn Việt

1947

 

N253

Văn Khúc, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

8

Khuất Thị Đựơc

 

1940

Đội 56

Bằng Giã, Hạ Hòa

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

9

Trần Anh Bằng

1952

 

N253

Đại An, Thanh Ba

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

10

Bùi Viết Thắng

1952

 

N253

Phú Lạc, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

11

Tống Thị Hạt

 

1953

N253

Mạn Lạn, Thanh Ba

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

12

Phạm Thị Bản

 

1929

HH Thám

Hương Nha,TamNông

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

13

Vi Văn Thắng

1949

 

N225

Đông Thành,ThanhBa

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

14

Lưu Văn Tĩnh

1937

 

Đội 56

Hưng Long, Yên Lập

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

15

Bùi Thị Ny

 

1948

N215

Sơn Tình, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

16

Đặng Thị Khoa

 

1954

C3231

Văn Bán, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

17

Phạm Quang Ký

1940

 

N215

Thụy Liễu, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

18

Hoàng Thị Nga

 

1943

C3231

Đồng Cam, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

19

Lê Quang Thang

1938

 

Đội 56

Tùng Khê, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

20

Trần Thị Thoắt

 

1947

N215

Đồng Cam, Cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

21

Hoàng Thị Gia

 

1932

Đội 56

Đồng Cam, cẩm Khê

Hộ nghèo

Xập xệ, dột nát

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP Việt Nam theo số điện thoại: 024 3775 6691; 024 3795 6075