Danh sách xin hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh

Đăng lúc: 11-01-2018 2:37 Chiều - Đã xem: 115 lượt xem In bài viết

 

TT

Họ và tên

Năm sinh


Địa bàn hoạt động trước đây của đơn vị

Địa chỉ nơi ở

Gia cảnh

Hiện trạng nhà đang ở
(hoặc đất để xây dựng nhà

Nam

Nữ

1

Chu Thị Chòm

 

1944

C1 BK

P Sông Cầu, TP Bắc Kạn

Nghèo

Nhà ở dột nát

2

Nguyễn Thị Vân

 

1950

KT66BT603

P.Đức Xuân, TP Bắc Kạn

Nghèo

Nhà ở dột nát

3

Hoàng Thị Tuyền

 

1932

C206

Xã Lạng San, H. Na Rỳ

Nghèo, Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

4

Ma Thị Tăng

 

1952

C201-BK

Xã Đổng Xá, H. Na Rỳ

Nghèo, Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

5

Lăng Thị Mùi

 

1946

C201-BK

 Xã Lam Sơn, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

6

Nguyễn Công Đường

1942

 

C1-BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

7

Phương Thị Cát

 

1943

C3-BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

8

Phùng Thị Thơm

 

1947

BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

9

Hoàng Văn Linh

1937

 

C BK- Hà Giang

Xã  Hảo Nghĩa, H. Na rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

10

Đặng Đình Tinh

1940

 

B4

Xã Địa Linh, H. Ba Bể

Nghèo,Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

11

Trương Thị Xuân

 

1939

34

Xã Mỹ Phương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

12

Nông Thị Lành

 

1930

206 M. Khai

Xã Thượng Giáo, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

13

Nguyễn Thị Bèn

 

1930

C205

Xã Thượng Giáo, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

14

Mùng Văn Hòa

1941

 

C4

Xã Đồng Phúc, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

15

Lý Văn Vàng

1941

 

B2 Ty GT

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

16

Vi Thị Hợi

 

1935

C204 BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

17

Hoàng Thị Đôi

 

1934

C201

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

18

Lý Thị Lan

 

1944

CT 14B5

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

19

Nông Thị Ẩm

 

1947

B5-BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

20

Lý Thị Điện

 

1939

B2 BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

21

Nông Thị Đẹ

 

1942

914- N91

Xã Địa Linh, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

22

Hoàng Văn Nồng

1940

 

C2

TT Bằng Lũng, H. Chợ Đồn

Nghèo,Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

23

Hoàng Thị Luyên

 

1955

28A-28B

Xã  Ngọc Phái, H. Chợ Đồn

Nghèo

Nhà ở dột nát

24

Doanh Thị Ngáo

 

1940

C1

Xã Vân Tùng, H. Ngân Sơn

Nghèo, Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

25

Trần Thị Tâm

 

1953

BA6

Xã Lãng Ngâm, H. Ngân Sơn

Nghèo ,Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

26

Triệu Văn Tịnh

1953

 

N91 Bắc Thái

Xã Thượng Ân, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

27

Triệu Văn Liêm

1952

 

N91C913 P11

Xã Thượng Ân, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

28

Lục Đình Chính

1936

 

B2 C203

TT Nà Phặc, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

29

Lường Thị Miêu

 

1952

C33

Xã Vũ Muộn, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

30

Nông Thị Ngói

 

1949

C33

Xã Vũ Muộn, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

31

Lèng Thị O

 

1935

C206

xã Lục Bình, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

32

Lèng Lường Sơn

1950

 

N92-C933

xã Lục Bình, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

33

Lâm Thị Phần

 

1930

C207

Xã Mỹ Thanh, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

34

Đặng Văn Thanh

1946

 

C207-  C933

Xã Mỹ Thanh, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

35

Nguyễn Thị Loan

 

1954

Đoàn 559 C30

Xã Nông Hạ, H. Chợ Mới

Nghèo, Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

36

Hoàng Văn Tiến

1937

 

Bạch Thông- Bắc Thái

Xã Mai Lạp, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

37

Hà Thị Thái

 

1953

28A-28B

Xã Mai Lạp, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

38

Hoàng Thị Đương

 

1944

C02

Xã Thanh Vận, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

39

Nguyễn Đình Nhiêu

1937

 

C208

Xã Thanh Vận, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát