Danh sách xin hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh

 

TT

Họ và tên

Năm sinh


Địa bàn hoạt động trước đây của đơn vị

Địa chỉ nơi ở

Gia cảnh

Hiện trạng nhà đang ở
(hoặc đất để xây dựng nhà

Nam

Nữ

1

Chu Thị Chòm

 

1944

C1 BK

P Sông Cầu, TP Bắc Kạn

Nghèo

Nhà ở dột nát

2

Nguyễn Thị Vân

 

1950

KT66BT603

P.Đức Xuân, TP Bắc Kạn

Nghèo

Nhà ở dột nát

3

Hoàng Thị Tuyền

 

1932

C206

Xã Lạng San, H. Na Rỳ

Nghèo, Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

4

Ma Thị Tăng

 

1952

C201-BK

Xã Đổng Xá, H. Na Rỳ

Nghèo, Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

5

Lăng Thị Mùi

 

1946

C201-BK

 Xã Lam Sơn, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

6

Nguyễn Công Đường

1942

 

C1-BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

7

Phương Thị Cát

 

1943

C3-BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

8

Phùng Thị Thơm

 

1947

BK

Xã Lương Thượng, H. Na Rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

9

Hoàng Văn Linh

1937

 

C BK- Hà Giang

Xã  Hảo Nghĩa, H. Na rỳ

Nghèo

Nhà ở dột nát

10

Đặng Đình Tinh

1940

 

B4

Xã Địa Linh, H. Ba Bể

Nghèo,Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

11

Trương Thị Xuân

 

1939

34

Xã Mỹ Phương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

12

Nông Thị Lành

 

1930

206 M. Khai

Xã Thượng Giáo, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

13

Nguyễn Thị Bèn

 

1930

C205

Xã Thượng Giáo, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

14

Mùng Văn Hòa

1941

 

C4

Xã Đồng Phúc, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

15

Lý Văn Vàng

1941

 

B2 Ty GT

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

16

Vi Thị Hợi

 

1935

C204 BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

17

Hoàng Thị Đôi

 

1934

C201

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

18

Lý Thị Lan

 

1944

CT 14B5

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

19

Nông Thị Ẩm

 

1947

B5-BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

20

Lý Thị Điện

 

1939

B2 BK

Xã Chu Hương, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

21

Nông Thị Đẹ

 

1942

914- N91

Xã Địa Linh, H. Ba Bể

Nghèo

Nhà ở dột nát

22

Hoàng Văn Nồng

1940

 

C2

TT Bằng Lũng, H. Chợ Đồn

Nghèo,Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

23

Hoàng Thị Luyên

 

1955

28A-28B

Xã  Ngọc Phái, H. Chợ Đồn

Nghèo

Nhà ở dột nát

24

Doanh Thị Ngáo

 

1940

C1

Xã Vân Tùng, H. Ngân Sơn

Nghèo, Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

25

Trần Thị Tâm

 

1953

BA6

Xã Lãng Ngâm, H. Ngân Sơn

Nghèo ,Cô đơn, không nơi nương tựa

Nhà ở dột nát

26

Triệu Văn Tịnh

1953

 

N91 Bắc Thái

Xã Thượng Ân, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

27

Triệu Văn Liêm

1952

 

N91C913 P11

Xã Thượng Ân, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

28

Lục Đình Chính

1936

 

B2 C203

TT Nà Phặc, H. Ngân Sơn

Nghèo

Nhà ở dột nát

29

Lường Thị Miêu

 

1952

C33

Xã Vũ Muộn, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

30

Nông Thị Ngói

 

1949

C33

Xã Vũ Muộn, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

31

Lèng Thị O

 

1935

C206

xã Lục Bình, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

32

Lèng Lường Sơn

1950

 

N92-C933

xã Lục Bình, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

33

Lâm Thị Phần

 

1930

C207

Xã Mỹ Thanh, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

34

Đặng Văn Thanh

1946

 

C207-  C933

Xã Mỹ Thanh, H. Bạch Thông

Nghèo

Nhà ở dột nát

35

Nguyễn Thị Loan

 

1954

Đoàn 559 C30

Xã Nông Hạ, H. Chợ Mới

Nghèo, Mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài

Nhà ở dột nát

36

Hoàng Văn Tiến

1937

 

Bạch Thông- Bắc Thái

Xã Mai Lạp, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

37

Hà Thị Thái

 

1953

28A-28B

Xã Mai Lạp, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

38

Hoàng Thị Đương

 

1944

C02

Xã Thanh Vận, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát

39

Nguyễn Đình Nhiêu

1937

 

C208

Xã Thanh Vận, H. Chợ Mới

Nghèo

Nhà ở dột nát