Di tích quốc gia ở tỉnh Hải Dương (Đồng bằng Bắc Bộ)

Đăng lúc: 01-05-2020 5:39 Chiều - Đã xem: 251 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Đền Kiếp Bạc (Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc) Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2012
2 Chùa Côn Sơn (Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc) Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2012
3 Đền Cao, Chí Linh Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa    
4 Chùa Thanh Mai Chí Linh Di tích lịch sử 1992  
5 Đền Sinh – Đền Hóa Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa    
6 Đền thờ Chu Văn An Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa 1998  
7 Đền thờ Bà chúa Sao sa Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa    
8 Đền Quốc Phụ Chí Linh Di tích lịch sử 2003  
9 Đình Chí Linh Chí Linh Di tích lịch sử, văn hóa    
10 Mộ và Đền thờ Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ Chí Linh Di tích lịch sử 2014  
11 Đền Cao An Phụ Kinh Môn Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
12 Động Kính Chủ Kinh Môn Di tích lịch sử 1962  
13 Chùa Dâu, Gia Lộc Gia Lộc Di tích lịch sử 1992  
14 Đền Đươi Gia Lộc Di tích lịch sử 1992  
15 Miếu Chợ Cốc Gia Lộc Di tích lịch sử 1991  
16 Đình Vô Lượng Gia Lộc Di tích lịch sử 1998  
17 Đình Trình Xá Gia Lộc Di tích lịch sử 1999  
18 Chùa Muống Kim Thành Di tích lịch sử 1992  
19 Chùa Linh Quang Kim Thành Di tích kiến trúc 2001 Tháp Cửu phẩm Liên Hoa
20 Đình Kiên Lao Kim Thành Di tích kiến trúc, nghệ thuật 1995  
21 Đình – chùa Dưỡng Thái Kim Thành Di tích lịch sử 1995  
22 Chùa Trăm Gian Hải Dương Nam Sách Di tích lịch sử 1990  
23 Đền Mạc Đĩnh Chi Nam Sách Di tích lịch sử 1995  
24 Gốm Chu Đậu-Mỹ Xá Nam Sách Di tích lịch sử 1992  
25 Nghè Đồn Nam Sách Di tích lịch sử 1994  
26 Chùa Trông Ninh Giang Di tích lịch sử 2002  
27 Đền Tranh (đền Quan Lớn Tuần Tranh) Ninh Giang Di tích lịch sử 2009  
28 Đền thờ Khúc Thừa Dụ Ninh Giang Di tích lịch sử 2014  
29 Đền Bia, Cẩm Giàng Cẩm Giàng Di tích lịch sử 1994  
30 Văn Miếu Mao Điền Cẩm Giàng Di tích lịch sử 1992  
31 Đình Thiệu Mỹ Thanh Hà Di tích lịch sử 2004  
32 Đình Cao Xá Bình Giang Di tích lịch sử 1994  
33 Đình – chùa Châu Khê Bình Giang Di tích lịch sử 1991  
34 Đền Sượt Hải Dương Di tích lịch sử 1993  
35 Khu lưu niệm Đinh Văn Tả Hải Dương Di tích lịch sử 1993  
36 Đảo Cò Chi Lăng Nam Thanh Miện Di tích danh thắng 2014  

Theo vi.winkipedia.org