Đoàn công tác của Hội Cựu TNXP Việt Nam làm việc ở Khánh Hòa

  • Đoàn công tác của Hội Cựu TNXP Việt Nam làm việc ở Khánh Hòa 1