Đoàn công tác của Trung ương Hội làm việc tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Đăng lúc: 21-04-2018 6:23 Chiều - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết
  • Đoàn công tác của Trung ương Hội làm việc tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 1
  • Đoàn công tác của Trung ương Hội làm việc tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 2
  • Đoàn công tác của Trung ương Hội làm việc tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 3