Đoàn Công tác Hội Cựu TNXP Việt Nam thăm và làm việc ở Nam Trung Bộ

Đăng lúc: 08-05-2018 2:59 Chiều - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết
  • Đoàn Công tác Hội Cựu TNXP Việt Nam thăm và làm việc ở Nam Trung Bộ 1
  • Đoàn Công tác Hội Cựu TNXP Việt Nam thăm và làm việc ở Nam Trung Bộ 2
  • Đoàn Công tác Hội Cựu TNXP Việt Nam thăm và làm việc ở Nam Trung Bộ 3