Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển

Đăng lúc: 21-09-2019 9:35 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Trong các ngày 18, 19 và 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mói – Phát triển.

Các đại biểu chào cờ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Sáng 18/9, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các vị trong Đoàn chủ tịch khóa VIII, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Chiều 18/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức khai mạc trưng bày các hình ảnh hoạt động của MTTQ Việt trong nhiệm kỳ 2014 -2019 với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội đã tiến hành phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng 19/9, tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 chính thức khai mạc.

Các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có:

– Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

– Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

– Bà Tòng Thị Phóng, ủỵ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, ủỵ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phổ Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…;

– Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt ưận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam và 975 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đồng bào ta đang sinh sống ờ nước ngoài tham dự Đại hội cùng hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tân báo chl trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội.

Sau Diễn văn khai mạc Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt các tầng lớp nhân dân cà nước chào mừng Đại hội. Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII trình Đại hội và các tham luận tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã nâng cao hiệu quà tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, Mặt trận mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 19/9, Đại hội tiến hành thảo luận tổ tại 5 trung tâm thảo luận. Sáng ngày 20/9, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, sau 3 ngày làm việc Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội nhất tri:

– Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tô quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

– Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bài học kinh nghiệm:

+ Thứ nhất, hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở quan trọng để Mặt trận thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng cho sự phát triên của đất nước.

+ Thứ hai, hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải găn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

+ Thứ ba, phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn và đối tượng; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới.

+ Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để đảm bảo về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; hiệp thương, thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên đề tăng cường sức mạnh tổng hợp cho công tác Mặt trận.

+ Thứ năm, nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chù chốt có năng lực, gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, bàn lĩnh; đồng thời phát huy tốt lực lượng cộng tác viên, chuyên gia… sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận.

  • Mục tiêu của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024):

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng co liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phỉ, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bào vệ vững chắc Tồ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chù, công bằng, văn minh.

Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024:

+ Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

+ Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lẵng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

+ Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

+ Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

– Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

– Thông qua Điều lệ Mặt hận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

– Thông qua kết quả hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là 385 vị; Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị (còn khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ). Trong đó:

* Cơ cấu kết hợp

– Ngoài Đảng: 187 vị (tỷ lệ 50 %); – Nữ: 80 vị (tỳ lệ 21,3%),

– Dân tộc thiểu số: 98 vị (tỷ lệ 26,2%); – Tôn giáo: 64 vị (tỷ lệ 17,1 %),

– Trình độ: Đại học trở lên 301 vị (tỳ lệ 80,4%.

* Độ tuổi

– Dưới 40 tuổi: 44 vị (tỳ lệ 11,7%);

– Từ 41 – 60 tuổi: 182 vị (tỷ lệ 48,8%),

– Trên 60 tuổi: 148 vị (tỷ lệ 39,5%).

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ảnh trên) nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hoá…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước phát huy đầy đủ vai trò của mình được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đang, Nhà nước. Chủ động thực hiện đây đủ, có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ của minh trong tình hình mới. Những kết quả đạt được đã góp phần không ngừng tăng cường, tạo động lực, sinh lực mói cho khối đại đoàn kết toàn dân. Với những thành tích đạt được ưong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, định hướng 5 nội dung quan trọng đối với MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024:

+ Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân – nông dân – trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và doanh nhân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kểt, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

+ Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suât, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế.

+ Mặt trận Tổ quốc phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ờ Trung ương cũng như các địa phương; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng có đông đồng bào tôn giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải thường xuỵên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân; đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

+ Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo. Cần làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sào, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chinh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ờ mỗi cấp, mỗi địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy vai ưò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai ưò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận. Mặt ưận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

+ Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở; tăng cường vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận với các tổ chức thành viên; chú trọng việc phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung; cần nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khoá XII; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vưóng mắc, bất cập trong mô hình tồ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, ưách nhiệm với công việc; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp; phát huy tôi đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 20/9/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (ảnh dưới) thay mặt Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 62 vị.

Hội nghị cũng hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX như sau:

– Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX;

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX;

– Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quổc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

– Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

– Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

– Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

* Các Phó Chủ tịch không chuyên trách:

+ Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

. + Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

– Đại hội đã ra lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban Chấp hành chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển“, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Một số hình ảnh khác

Các đại biểu bên ngoài Đại hội

                  

Chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa IX

ĐST