Đồng Nai tổ chức cựu TNXP chống Mỹ thăm Côn Đảo

Đăng lúc: 25-05-2018 9:06 Sáng - Đã xem: 24 lượt xem In bài viết

Được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai, Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cho 31 cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ tham quan Côn Đảo từ ngày 14/5 đến ngày 16/5/2018.

Đòan do Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai Phan Thanh Hạ làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến nghĩa trang Hàng Dương[i] làm lễ viếng, thắp hương tưởng nhớ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, cùng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghĩ trong nghĩa trang./.

[i] Nghĩa trang Hàng Dương được khởi công xây dựng và tôn tạo ngày 19/12/1992 gồm 5 khu: Khu A có 690 ngôi mộ (có 7 mộ tập thể) trong đó 91 mộ có tên và 599 mộ khuyết danh (là các mộ có từ năm 1945 trở về trước). Nơi đây có ngôi mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; Khu B1 gồm 210 ngô mộ (có 14 mộ tập thể) trong đó 62 mộ có tên và 148 mộ khuyết danh, đa số các mộ có từ năm 1945 -1960; Khu B2 có 485 ngôi mộ (có 3 mộ tập thể) trong đó 218 mộ có tên và 267 mộ khuyết danh đa số các mộ có từ năm 1945 -1962. Nơi đây có ngôi mộ của nữ anh hùng liệt si Võ Thị Sáu, anh hùng Cao Văn Ngọc và anh hùng Lưu Chí Hiếu; Khu C gồm 374 ngôi mộ (có 1 mộ tập thể) trong đó 327 mộ có tên và 47 mộ khuyết danh đa số các mộ có từ năm 1960 -1975. Nơi đây có ngôi mộ của anh hùng Lê Văn Việt và nữ anh hùng Nguyễn Thị Hoa (Trần Thị Thanh); Khu D có 162 ngôi mộ trong đó 15 mộ có tên và 147 mộ khuyết danh, đặc biệt khu D là khu mộ qui tập những nắm mộ từ Hòn Cau, hàng Keo và rải rác ở các nơi về. Nơi đây có ngôi mộ của anh hùng Trần Văn Thời.