Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 61 năm ngày thành lập Đội 36 – Đoàn “XP”(15/3/1953 -15/3/2014) tại Thái Nguyên ngày 9-10/3/2014

  • Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 61 năm ngày thành lập Đội 36 – Đoàn “XP”(15/3/1953 -15/3/2014) tại Thái Nguyên ngày 9-10/3/2014 1
  • Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 61 năm ngày thành lập Đội 36 – Đoàn “XP”(15/3/1953 -15/3/2014) tại Thái Nguyên ngày 9-10/3/2014 2