Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định tổng kết công tác 2105 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho H100 Nam ĐỊnh

  • Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định tổng kết công tác 2105 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho H100 Nam ĐỊnh 1