Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình tham gia phòng chống dịch covid-19

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội cựu TNXP tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam, của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhắc nhở, động viên cán bộ hội viên bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người bằng cách tìm hiểu các thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Không ra đường khi không có việc cần, làm theo khuyến cáo “5K” của cơ quan y tế địa phương.

Ngày 04/6/2021, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ “Hỗ trợ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19”, của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban TWMTTQVN, Ban Thường vụ Tỉnh hội Ninh Bình đã có văn bản kêu gọi, kế hoạch vận động cán bộ hội viên, con em và gia đình hội viên cựu TNXP toàn tỉnh tham gia.

Ngày 10/6/2021 Hội Cựu TNXP thành phố Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động và quyên góp. Đến nay số tiền ủng hộ của cán bộ hội viên và cơ quan Tỉnh hội là 11.500.000 đ.

Trong thời gian tới, các hội cấp huyện sẽ tiếp tục động viên cán bộ, hội viên, con em và gia đình đóng góp ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống dịch với tinh thần cao nhất trong điều kiện có thể.

Một số hình ảnh

Lê Lan

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình