Hội nghị tổng kết công tác 2013 của Hội Cựu TNXP Bắc Giang

  • Hội nghị tổng kết công tác 2013 của Hội Cựu TNXP Bắc Giang 1