Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 của Hội Cựu TNXP Phú Thọ

  • Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 của Hội Cựu TNXP Phú Thọ 1