Họp Cụm thi đua các tổ chức xã hội

Đăng lúc: 30-07-2018 10:54 Chiều - Đã xem: 85 lượt xem In bài viết

Được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức xã hội, ngày 30/7/2018 Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tổ chức cuộc họp ký kết giao ước thi đua.

Tham gia cuộc họp có đại diện các tổ chức thành viên: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc Da cam/diôxin Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Chủ trì cuộc họp là các đồng chí: Hầu A Lềnh (ảnh trên) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim (, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí chủ trì, hầu hết đại diện các Hội đã phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều hoan nghên cuộc họp đã tạo diễn đàn để các Hội hiểu về nhau hơn, có điều kiện học hỏi lẫn nhau.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh: Đây là cụm thi đua đầu tiên tổ chức họp theo Hướng dẫn số 116/HD-MTTW-BTT ngày 21/6/2018. Qua cuộc họp này Mặt trận sẽ rút kinh nghiệm cho các cuộc họp cụm khác. Đồng chí đề nghị các thành viên trong khối tích cực tăng cường phối hợp, hưởng ứng chương trình hoạt động của MTTQ Việt Nam bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt việc báo cáo thông tin định kỳ với UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Các tổ chức Hội trong Cụm thi đua các tổ chức xã hội thống nhất ký kết thi đua năm 2018 với 6 nội dung như sau:

  1. Thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên đoàn kết tập hợp các tầng lớp hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc;
  2. Thi đua phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương cơ sở;

3. Phát huy tinh thần dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nhất là những hội viên được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật

4. Giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh;

5. Thi đua mở rộng và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân (những Hội không có hoạt động này thì bổ sung nội dung hoạt động khác);

6. Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Số điểm quy định là 100.

Các đại biểu phát biểu

Chủ tịch Vũ Trọng Kim tặng bộ sách “TNXP Việt Nam anh hùng” cho các đại biểu 

ĐST