Hương rừng

 

Trường Sơn trở lại bình yên

Sáng nay chim hót suối êm êm lời

Trời xanh như gọi như mời

Nhấp nhô núi nhấp nhô đồi nhâp nhô

 

Suối xưa còn đó dòng thơ

Ngầm xưa nay đã đôi bờ cầu cao

Hố bom còn thấy đâu nào

Đàn bò thủng thẳng bước vào lối quanh

 

Thời gian đã hóa màu xanh

Bình yên trong gió mà anh thẫn thờ…

Đây rồi mà ngỡ mà mơ

Năm mưoi năm có ai ngờ là đây

 

Nhớ sao bão lửa những ngày

Xông pha em đã… hồn lay xứ nào

Để anh lòng xót muối cào

Con đường còn đó máu đào hồng bay!

 

Trường Sơn trở lại sáng nay

Nhớ ngày đạn lửa khói lay hương trầm

Nghe mây nghe gió thì thầm

Lời chim lời suối âm âm trong lòng

 

Bình yên một thuở cầu mong

Đã thành trời đất nắng hồng sáng nay

Hương rừng thơm gió đâu đây

Nghe trong mộng tưởng hương này hốn em!

 

 Hồ Bá Thâm