Khơi dậy niềm tự hào của Lực lượng Thanh niên tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới (1976-1980)

Đăng lúc: 23-07-2018 8:16 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Thời kỳ 1976 – 1980, UBND tỉnh Thái Bình đã huy động trên 22.000 người tham gia các đơn vị lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam trong đó: Tỉnh Đăk Lăk có 8.800 lao động, tỉnh Kiên Giang có 4.194 lao động, tỉnh Sông Bé có 4.224 lao động[i],..

   Để bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới đã hoàn thành nhiệm vụ, có công đóng góp to lớn xây dựng vùng kinh tế mới ‘‘vừa phát triển kinh tế,vừa vững chắc về quốc phòng ở Tây nguyên của Tổ quốc”, ngày 26/7/2013 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã xây dựng Đề án số 02/ĐA – UBND về việc giải quyết chế độ cho lực lượng lao động của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tiền trạm xây dựng các vùng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976 – 1980. Được Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện Đề án trên, đến nay tỉnh Thái Bình đã giải quyết chế độ một lần (2 triệu 5.00 ngàn đồng/người) cho trên 14 ngàn người (trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 460/ TTg, ngày 23/9/1978 của Thủ tường Chính phủ)

Lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam Tổ quốc, cũng đã, đang được các cấp chính quyền địa phương xem xét giải quyết theo Quyết định số 62 – QĐ TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Thực hiện công văn số 199/TNXP về việc tham gia Hội Cựu TNXP, ngày 26/12/2007 của Ban chỉ huy Lực lượng TNXP – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình cũng đã xem xét kết nạp, công nhận trên 12 ngàn thanh niên tiền trạm xây dựng kinh tế mới là Hội viên Hội Cựu TNXP. Số Hội viên này, hiện đang chiếm 50% hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh.

Thực hiện vai trò “ nhân chứng lịch sử’’, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Hội Cựu TNXP các tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở cả trong và ngoài tỉnh để thu thập tài liệu có giá trị pháp lý, lịch sử; phân tích tổng hợp, tổ chức Hội thảo, lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xác nhận phiên hiệu các đơn vị Thanh niên xung phong thời kỳ 1976- 1980 của tỉnh Thái Bình:

Ngày 13/7/2018, xét đề nghị của Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ – UBND về viêc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đối với lực lượng thanh niên tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Thái Bình tại tỉnh Kiên Giang, Đăk Lăk, Sông Bé giai đoạn 1976 – 1980              

.                                    

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đã khơi dậy niềm tự hào, đáp ứng nguyện vọng sau hơn 40 năm mong mỏi của hàng nghìn thanh niên tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Thái Bình, là niềm vui lớn của các cấp Hội trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của TNXP Việt Nam (15/7/2018), và lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước .

Thời gian tới, các cấp Hội ở tỉnh Thái Bình còn phải tiếp tục thực hiện rà soát, xác minh, tổng hợp, lập danh sách phục vụ cho công tác quản lý hội viên và giải quyết chế dộ đối với Thanh niên xung phong theo quy định của Nhà nước ./.

ĐẶNG VĂN BỘ

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình

 

 


[i] Theo tài liệu lưu trữ tại- Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội Vụ tỉnh Thái Bình