Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình. Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình

Đăng lúc: 04-06-2018 10:43 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình. Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình 1
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình. Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình 2
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình. Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình 3
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình. Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình 4