Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP khó khăn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An

Đăng lúc: 04-06-2018 11:10 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP khó khăn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An 1
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP khó khăn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An 2
  • Kiểm tra gia cảnh cựu TNXP khó khăn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An 3