Kỳ vọng đại biểu quốc hội gương mẫu quét sạch chủ nghĩa cá nhân ra khỏi bản thân

 

Qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, các cử tri cao tuổi khu dân cư chúng tôi thật phấn khởi nhận thấy kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đang diễn ra trong điều kiện rất khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, nhưng qua 10 ngày làm việc, nhân dân đánh giá rất cao công tác tổ chức, đã nâng lên tầm khoa học và chất lượng kỳ họp được nâng cao một bước mới, nhanh chóng thích ứng với trạng thái hoạt động bình thường mới. Chương trình kỳ họp được bố trí khá hợp lý, tận dụng tối đa thời gian có thể, kể cả tại phiên họp trực tiếp cũng như thảo luận trực tuyến với các điểm cầu. Tinh thần, thái độ của các đại biểu Quốc hội thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Về nội dung trình ra Quốc hội, nhất là chất lượng chuẩn bị các dự án Luật được cử tri đánh giá là có lý lẽ, sát thực tiễn và bám được vào định hướng của Đảng. Chủ tọa điều hành các phiên họp đã tỏ ra linh hoạt, khoa học, nhiều lúc như đã kích hoạt được trí sáng tạo và niềm cảm hứng đúng hướng của đại biểu Quốc hội trong phát biểu, thảo luận.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cử tri mong đợi và kỳ vọng sắp tới Quốc hội sẽ làm tốt hơn nữa. Trước hết là, Quốc hội với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nên các vấn đề quốc kế dân sinh đưa ra bàn thảo, xem xét, quyết định đều cần phải được thông tin đầy đủ hơn, kịp thời hơn, đặc biệt là trung thực, chuẩn xác, tránh bớt những vấn đề đưa ra mà có thể làm cho người nghe khó phân biệt đâu là sai, đâu là đúng, khó hiểu giữa tán thành với không tán thành, để nhân dân tiếp cận chuẩn xác và thực hiện khẩu hiệu: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Quốc hội cần chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường hơn nữa thời lượng và chất lượng thông tin về hoạt động của kỳ họp, nhất là thông tin sâu hơn, đầy đủ hơn, không phiến diện về các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc ở từng nội dung trình ra Quốc hội và những ý kiến mổ xẻ xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Cần cân đối hơn nữa thời lượng thông tin giữa điểm cầu tại Nhà Quốc hội với các điểm cầu các địa phương, nhất là các địa phương xa, còn nhiều khó khăn, cần được sự quan tâm của cả nước.

Nhân dân cũng mong muốn các kỳ họp Quốc hội dành thì giờ để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, mong muốn chất vấn cả các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người đứng đầu các cơ quan của Đảng, kể cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nhân dân thấy rõ, hiểu sâu những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thí dụ, tại sao công tác chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, suy thoái… thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đích thân Tổng Bí thư ra tay quyết liệt và cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng thực tế nhìn sâu vào tận gốc rễ thì bọn “giặc nội xâm” này vẫn chưa chịu đầu hàng, thậm chí có lúc, có nơi chúng còn hoành hành táo tợn, làm khổ dân, hại nước.

Về vấn đề này nhân dân rất tâm đắc và tâm nguyện với thông điệp quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tập trung cao độ vào nâng cao đạo đức cách mạng, như Bác Hồ dạy cho cán bộ, đảng viên. Hiện nay, nhân dân đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào ý chí và vai trò gương mẫu của các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu Quốc hội trong việc quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tập trung nâng cao đạo đức cách mạng vừa hồng vừa chuyên. Nếu 200 ủy viên Trung ương Đảng và 499 đại biểu Quốc hội thể hiện được tính tiền phong và vai trò gương mẫu trong việc tự quét sạch chủ nghĩa cá nhân ra khỏi con người mình thì sẽ lôi cuốn được toàn quân, toàn dân làm theo và chắc chắn không có một ma lực nào có thể cản bước được sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt đến mục tiêu: Tổ quốc hùng cường, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc./.

 Nguyễn Anh Liên