Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội các đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2017)

  • Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội các đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2017) 1
  • Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội các đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2017) 2