Lễ sơ duyệt văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam

Đăng lúc: 06-06-2018 8:55 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết
  • Lễ sơ duyệt văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam 1