Luật thanh niên nên bớt khẩu hiệu

Đăng lúc: 18-11-2019 9:31 Chiều - Đã xem: 61 lượt xem In bài viết

Đó là góp ý của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự án Luật thanh niên (sửa đổi) được Chính phủ trình sáng nay 10-9.

Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật thanh niên (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng “một số quy định của luật (hiện hành – PV) khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách khác như chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, quy định về trách nhiệm của Nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể”.

Đặc biệt, một số quy định hiện hành “thiếu nguồn lực thực hiện; chưa có công cụ đo lường, thống kê nên chưa bóc tách và làm rõ được thông tin về thanh niên, nguồn lực đầu tư cho thanh niên với nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực khác của các bộ, ngành và địa phương”.

Đồng thời, “công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được coi trọng dẫn đến tình trạng cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt cũng không được đánh giá, ghi nhận và ngược lại không làm cũng không bị xử lý”.

Mặc dù Chính phủ cho rằng dự thảo luật đã cụ thể, rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên, nhưng nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nghĩ như vậy.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn lại lời bài hát và bình luận: “Tôi đọc luật này lại thấy đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi quyền lợi cho thanh niên nhiều mà đề cập đến nghĩa vụ của thanh niên thì lại ít. Tôi thấy luật này thay từ “thanh niên” thành “công nhân” hay “công dân” đều đúng vì đều có nghĩa vụ như vậy. Dự thảo luật này khẩu hiệu nhiều lắm, thiếu tính cụ thể”.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, dự thảo luật quy định Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên. Đây cũng là điểm mà nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng “vì không có bộ nào có chức năng quản lý nhà nước về thanh niên nên “bắt” Bộ Nội vụ làm thôi”, trong khi ông Phùng Quốc Hiển nhận định “cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên của ta cũng không rõ, các nước họ có Bộ Thanh niên và thể thao chẳng hạn, với chức năng quản lý cụ thể”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đất nước đã thống nhất 44 năm, chúng ta đổi mới rất nhiều, nhưng một số tổ chức, bộ máy thì cơ cấu, hoạt động vẫn không khác mấy so với thời chiến tranh.

Hiện nay Trung ương Đoàn cũng có trụ sở, nhà cửa, tài sản như một bộ, nhưng lại không có chức năng quản lý nhà nước, không chế tài được ai.

“Để làm được điều này cần chủ trương lớn, nhưng tổ chức Đoàn cũng cần suy nghĩ, đề xuất về mô hình, phương pháp tổ chức phù hợp với tình hình mới” – Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Đi sâu vào phân tích các quy định của dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội khẳng định bà “ủng hộ thanh niên” nhưng những chính sách trong này quy định thiếu tính đặc thù.

“Ví dụ như quy định thanh niên được quyền chăm sóc sức khỏe thì mọi người dân cũng đều có quyền được chăm sóc sức khỏe chứ đâu có riêng gì thanh niên.

Hay quy định nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thì các luật về nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đã quy định rất rõ rồi. Luật thanh niên phải quy định những nội dung đặc thù, quy định chính sách gì thật sự mới” – bà Kim Ngân nói.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, luật này “cần thiết kế luật để thanh niên thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và khi thực hiện thì họ được quyền lợi gì, nói như Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển là “hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”?”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong cho biết hiện nay cả nước có hơn 6,3 triệu đoàn viên. Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, đòi hỏi cao về điều kiện và phẩm chất chính trị đối với các đoàn viên.

Còn Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi, thu hút hơn 10 triệu thành viên tham gia, trong hội có nhiều loại hình hoạt động gắn với các tổ chức thành viên đặc thù như hội sinh viên Việt Nam, hội doanh nhân trẻ, hội trí thức trẻ, hội thầy thuốc trẻ…

Theo tuoitre.vn