Mô hình “Nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội” ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 26-06-2019 9:07 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

 

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm gắn với phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng phong cách tiết kiệm, sống vì mọi người, từ năm 2016 đến nay, Hội Cựu TNXP thành phố đã phát động phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội trong tất cả các cấp Hội nhằm xây dựng quỹ hoạt động Hội và chăm lo cho hội viên nghèo.

Với nguyên tắc “Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận” và tiêu chí “Tuyên truyền, vận động 100% Quận, Huyện hội, Chi hội Cựu TNXP tham gia phong trào nuôi heo đất và vận động ít nhất 60% hội viên tham gia phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội” phong trào được tổ chức thực hiện hàng năm. Ban đầu Thành hội cấp heo giống cho thành viên Ban Chấp hành Thành hội, 24 Quận huyện hội và 297 chi hội phường, xã với tổng số 351 con. Các Quận, huyện hội xây dựng kế hoạch thực hiện phát động phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội, cấp 260 con heo giống. Với nguồn heo giống ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2018, có 23/24 Quận, Huyện hội, với 189/297 Chi hội và hội viên tham gia nuôi 4.870 con heo đất, thu được 3.008.000.000 đồng, đạt tỷ lệ trên 60% hội viên tham gia phong trào.

Từ số tiền thu được, các cấp Hội đã lập được quỹ để có tiền hỗ trợ đồng đội khó khăn về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa chữa nhà, chống dột cho hội viên nghèo; hỗ trợ đồng đội ốm đau, bệnh tật, thăm hỏi gia đình chính sách; lập quỹ để các cấp hội có kinh phí hoạt động; trao học bổng cho con em hội viên nghèo hiếu học; mua bảo hiểm y tế tặng cho đồng đội nghèo, khó khăn, v.v…

Có được kết quả trên là do có: Sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương phát động phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội; đại đa số các Quận, Huyện hội đồng thuận, ủng hộ; phần đông hội viên có nhận thức đúng đắn về phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội, coi đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay của Hội. Mặt khác, việc sử dụng kết quả thu hoạch từ nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội của các Quận, Huyện hội đều công khai, minh bạch, sử dụng phù hợp và đáp ứng tiêu chí “Tiết kiệm gây quỹ hoạt động Hội và quỹ vì nghĩa tình đồng đội”.

Phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội cho thấy: Ở đâu lãnh đạo các cấp Hội tích cực, gương mẫu, hưởng ứng đi đầu phong trào, miệng nói, tay làm là hạt nhân nòng cốt lôi cuốn phong trào thì ở đó phong trào đi lên và thu được kết quả tốt; việc tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên các Chi hội trực thuộc và hội viên thực hiện thì phong trào nuôi được hội viên quan tâm hưởng ứng và thực hiện nhiệt tình, đạt kết quả cao; đội ngũ cán bộ Hội đoàn kết, thống nhất hết lòng vì Hội, coi phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội là phong trào chung, là thành quả chung của các cấp hội thì ở nơi đó phong trào phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả cao, lôi cuốn được nhiều hội viên tham gia.

Thực tiễn đó đã giúp cho việc thực hiện phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội từ năm 2016 đến nay đạt được kết quả khả quan.

Long Xuân