Mùa mưa

Ảnh internet  

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Làm thời tiết mát hơn mọi ngày

Mưa tuy không lớn là bao

Nhưng mà cây trái đâm chồi tốt hơn

 

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Làm tôi nhớ lại mùa mưa năm nào

Vừa mưa vừa gió mạnh ai nấy làm

Doanh trại nhà lá cột tre

 

Mưa làm ướt gạo mấy anh hậu cận

Mũ che đậy gạo hết rồi

Anh em lại ước vì trời đổ mưa

 

Bây giờ nhà sắt nhà xây

Không còn sọ nữa cảnh mưa năm nào

Thương nhau điếu thuốc hút chung

Ấm lòng đồng chí mùa mưa năm nào

 

                                                              Tăng Văn Hạnh