Mùa vác lúa

Ảnh internet  

Năm giờ kẻn đánh liên hồi

Trực ban đi nhắc cho ngày thi công

Riêng C7 thì phải gọn gàng

Để vác lúa cho ngành lương thực

 

Đơn vị mình ở 3 kho

Bàn Long, Phú Mỹ, Tân Hương

Nằm trong của huyện Châu Thành – Tiền Giang

Mỗi ngày cơm nước ba lần

Đến giờ làm việc, vác kho bốc hàng

Ghe xe tấp nập quá đông

Lúa vàng, gạo trắng, xuất đi nhập về

 

Mỗi ngày trăm tấn ba nơi

Kẻ cân, người vác nhịp nhàng đôi chân

Xuất đi các tỉnh, các miền Việt Nam

Sau khi một tháng ra quân

Ba ngàn tấn lúa, chúng tôi hoàn thành

 

Ngày về quyến luyến thủ kho

Thương anh trưởng trạm, nụ cười dễ thương

Xuân về có dịp đi qua

Nhớ về ba điểm mình làm ngày xưa

          Tăng Văn Hạnh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tân Phước