Phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội năm 2018 của Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 26-12-2018 9:33 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018 gắn với phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Học tập, làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng phong cách sống vì mọi người, Hội Cựu TNXP Thành phố đã phát động phong trào nuôi heo đất trong tất cả các cấp Hội nhằm xây dựng quỹ hoạt động Hội và chăm lo cho hội viên nghèo.

Với nguyên tắc “Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận”, Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh và các Quận, Huyện hội thành viên thống nhất phát động phong trào nuôi heo đất  vì nghĩa tình đồng đội trong tổ chức Hội Cựu TNXP thành phố, với tiêu chí: Tuyên truyền, vận động 100% Quận, Huyện hội, Chi Hội Cựu TNXP tham gia phong trào nuôi heo đất và vận động  ít nhất 60% hội viên tham gia phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội. Sau một năm thực hiện, đã có 23/24 Quận, Huyện hội hưởng ứng và phát động phong trào nuôi heo đất, đạt tỷ lệ 96%; 23/24 Quận, Huyện hội, với 189/305 Chi hội và hội viên tham gia nuôi 1.665 con heo đất, thu được 1.213.067.000 đồng.  

Đơn vị thu hoạch heo đất đạt kết quả cao nhất là Hội Cựu TNXP Quận 8, có 100% Chi hội tham gia nuôi 203 con, thu được số tiền là 424,19 triệu đồng, đạt tỷ lệ 70,9% hội viên tham gia nuôi heo đất. Hội Cựu TNXP quận 10, thu hoạch được 69,1 triệu đồng, đạt tỷ lệ 60% hội viên tham gia. Hội Cựu TNXP quận 7, có 71,4% hội viên tham gia, thu được 18,97 triệu đ; Hội Cựu TNXP Bình Chánh nuôi được 134 con, số tiền thu được là 21,085 triệu đồng, tỷ lệ hội viên tham gia phong trào nuôi heo đạt 68,3 %… Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Thành phố  có  thành viên, nuôi được 26 con heo đất, thu được 32.147.000 đồng. Trong đó 15 các uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Thành phố đã ủng hộ 10.909.000đ từ tiền nuôi heo đất cho quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh.

Từ kết quả nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội đã có tiền để:

– Hỗ trợ đồng đội khó khăn về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Sửa chữa nhà, chống dột, như các Quận hội: 3, 4, Bình Tân, Phú Nhuận;

– Hỗ trợ đồng đội ốm đau, bệnh tật, thăm hỏi gia đình chính sách, như Hội Cựu TNXP các quận 2,  3, 6,  7, 8, Tân Bình, Bình Chánh Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, Cần Giờ, Tân Phú…;

– Lập quỹ trợ vốn cho đồng đội làm ăn, vươn lên thoát nghèo, như các Quận hội Tân Bình, Bình Thạnh; Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi và Quận 8;

– Lập quỹ để  hội có tiền hoạt động như các Hội Quận 7, 8, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Chánh;

– Trao học bổng cho con em hội viên nghèo hiếu học, như các Hội Quận 3, Quận 2;

– Mua bảo hiểm y tế tặng cho đồng đội nghèo, khó khăn, như Hội Cựu TNXP Quận1, Quận 3,v.v…

– Tiết kiệm để sử dụng cho tiêu dung gia đình, như Hội Cựu TNXP Quận 8.

Có được kết quả trên là do có sự đồng thuận và thống nhất cao trong Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương phát động phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội năm 2018; đa số các Quận, Huyện hội đồng tình, ủng hộ; phần đông hội viên có nhận thức đúng đắn về phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội, coi đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay của Hội. Mặt khác, việc sử dụng kết quả thu hoạch từ nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội của các Quận, Huyện hội đều công khai, minh bạch, sử dụng phù hợp và đáp ứng tiêu chí, yêu cầu kế hoạch đề ra: Thực hành tiết kiệm gây quỹ hoạt động Hội và quỹ vì nghĩa tình đồng đội.

Phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội năm 2918, cho thấy: Quận, Huyện hội lãnh đạo Hội tích cực, gương mẫu, hưởng ứng đi đầu phong trào, miệng nói, tay làm, là hạt nhân nòng cốt lôi cuốn phong trào thì ở đó phong trào đi lên và thu được kết quả tốt.

Mặt khác, các cấp hội phải thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào nuôi heo đất, quan tâm đôn đốc các Chi hội trực thuộc và hội viên thực hiện phong trào thì ở đó phong trào nuôi heo đất được hội viên quan tâm hưởng ứng và thực hiện nhiệt tình, đạt kết quả cao và có nhiều hội viên tham gia.

Một điểm nổi bật là: Ở đâu, cán bộ Hội Cựu TNXP đoàn kết, thống nhất hết lòng vì Hội, coi phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội là phong trào chung, là thành quả chung của các cấp hội thì phong trào ở nơi đó phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả cao, lôi cuốn được nhiều hội viên tham gia.

Thực tiễn đó đã giúp các cấp hội có cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội năm 2019.

Long Xuân