Tập đoàn FLC và Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp tổ chức trao tặng bê giống, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và cựu TNXP tỉnh Bình Định trong hai ngày 16-17/01/2017

  • Tập đoàn FLC và Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp tổ chức trao tặng bê giống, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và cựu TNXP tỉnh Bình Định trong hai ngày 16-17/01/2017 1