Thăm viếng Thành cổ

Đăng lúc: 29-03-2022 1:56 Chiều - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

Hôm nay vào Thành cổ

Tôi thắp một nén nhang

Viếng linh hồn đồng đội

 

Đôi mắt đẫm lệ nhòa

Tôi là cô Xung phong (Thanh niên xung phong)

Trên chiến trường Quảng Trị

Cùng một thời đạn bom

 

Là những người may mắn

Trở lại với đời thường

Còn các anh nằm lại

Đất Thành cổ hùng thiêng

 

Tổ quốc ghi tên anh

Trang sử vàng chói lọi

Đất nước mãi ngàn năm

Tên các anh vang mãi

Tôi kính cẩn nghiêng mình

 

Gửi làn hương thơm ngát

Đến linh hồn các anh

Là đồng chí, đồng đội

Trong đó có bạn tôi

Tác giả là người thứ hai từ trái sang

Quảng Trị ngày 10/4/2012, Nông Cống ngày 28/3/2022

Lê Thị Năm

TNXP C3227-P39, tham gia chiến trường Quảng Trị từ 10/4/1972 đến 10/5/1975