Thanh Hóa tọa đàm nhân 66 năm ngày truyền thống TNXP và tặng quà, nhà cho cựu TNXP khó khăn

  • Thanh Hóa tọa đàm nhân 66 năm ngày truyền thống TNXP và tặng quà, nhà cho cựu TNXP khó khăn 1